Ramonet Fernández,Jaume

Enginyer acreditat (assalariat o soci)

Ramonet Fernández, Jaume
Enginyer Industrial Núm col·legiat: 7155

Enginyeries destacades

CENPAS ENGINYERIA

Realització i direcció integral de projectes d'obres i instal·lacions

Ardanuy Ingeniería, S.A.

consultora ingeniería: estudios, proyectos, dirección obra

DIP ENGINYERIA

Llic.Activitats, Proj.Executius, Leg.Instal., Energ.Renovables, Cert.Energ.

ASOLBA SL

Enginyeria i Arquitectura, Consultoria Energètica, Direcció de projectes

Celobert cooperativa

serveis tècnics d'arquitectura, enginyeria i urbanisme amb resp. ECO-SOCIAL

AJ INGENIERÍA, S.L.P.

Instal·lacions Elèctriques, Climatització sostenible i Contra incendis

EFIENER ENGINYERIA

Estalvi i eficiència energètica aplicats a la indústria i l'edificació

CE

Carrillo Ingenieros Consultores, S.L.P.

AV ENGINYERS

Empresa especialitzada en l'enginyeria acústica i de les vibracions